UWAGA - W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa zostają wprowadzone nadzwyczajne rozwiązania dotyczące przyjęć pacjentów:

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o zastosowanie się do zaleceń.

NUMER TELEFONU: 713429146, 501941044, mail: stecka.praktyka@cybernet.com.pl

Pomoc medyczna poza godzinami pracy Praktyki

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:
- warunkach ambulatoryjnych,
- w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
- telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:
- nagłego zachorowania;
- nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
- gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Punkty nocnej i świątecznej pomocy medycznej realizują świadczenia od 1 października 2017, od godz. 8.00.

Pomoc chirurgiczną przez 7 dni w tygodniu: Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, Ambulatorium Chirurgiczne ul. Traugutta 112, tel. 71 342 92 53.

Pomoc stomatologiczna:

W dodatkowe dni wolne od pracy – zgodnie z bieżącymi informacjami dyżur pełni w godzinach 8.00 - 18.00 PRZYCHODNIA "PULSANTIS" ul. Ostrowskiego 3, tel. 78 68 702 (wew. 106), 339 11 40 (dojazd autobusem 126).