UWAGA - W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa zostają wprowadzone nadzwyczajne rozwiązania dotyczące przyjęć pacjentów:

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o zastosowanie się do zaleceń.

NUMER TELEFONU: 713429146, 501941044, mail: stecka.praktyka@cybernet.com.pl

Zakres Świadczeń

Zespół pracowników Praktyki oferuje ambulatoryjne usługi medyczne w zakresie zgodnym z katalogiem świadczeń gwarantowanych Podstawowej Opieki Zdrowotnej (lekarz, pielęgniarka, położna) poszerzone o kompetencje Lekarza Rodzinnego - specjalisty medycyny rodzinnej (podstawy dziedzin: laryngologii, dermatologii, okulistyki, chirurgii, psychiatrii, geriatrii). Od 1999 roku wykonujemy usługi w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. W 2007 roku nasza placówka uzyskała status Akredytowanego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Moni-torowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Oferujemy:

  • leczenie pacjentów w każdym wieku (noworodki, dzieci i osoby dorosłe)
  • edukację w zakresie stwierdzanych schorzeń w gabinecie lekarskim i pielęgniarskim
  • programy profilaktyczne – profilaktyki chorób układu krążenia, wczesnego wykrywania cukrzycy, opiekę i edukację w ciąży
  • szczepienia dla małych i dużych, obowiązkowe i zalecane
  • opiekę nad dzieckiem zdrowym
  • opiekę położnej i pielęgniarki środowiskowej
  • wypożyczanie za kaucją niezbędnego sprzętu diagnostycznego
  • badania diagnostyczne natychmiastowo - testy paskowe na miejscu
  • badania diagnostyczne - pełen zakres kompetencji POZ, punkt pobierania na miejscu dwa razy w tygodniu
  • EKG, pulsoksymetrię, spirometrię

Dla osób ubezpieczonych, które wybrały jako POZ naszą placówkę nasza oferta jest bezpłatna w zakresie świadczeń gwarantowanych POZ.
Udzielamy bezpłatnych porad w razie nagłego zachorowania osobom spoza Gminy Wrocław i gmin sąsiadujących oraz posiadających ubezpieczenie „unijne” na podstawie posiadanej Karty EKUZ.

Dodatkowo można skorzystać odpłatnie: ze światłolecznictwa (bioptron), szybkich testów diagnostycznych. Świadczenia zdrowotne wykonywane są przez personel lekarski i pielęgniarski pracujący z pasją, posiadający odpowiednie kwalifikacje i stale podnoszący swoje zawodowe umiejętności.